Kodon

Tripletter av nukleotider som översätts med en aminosyra under proteintillverkningen (translationen). Olika kodon kan översättas till samma aminosyra.

Illustration av RNA och de tripletter av kvävebaser som utgör kodon

Illustration och copyright: Gunilla Elam.