Kodon

Tripletter av nukleotider som översätts med en aminosyra under proteintillverkningen (translationen). Olika kodon kan översättas till samma aminosyra.

Illustration av RNA och de tripletter av nukleotider som utgör kodon