Kommissionen

Tar fram förslag till ny lagstiftning och lägger fram dem för Europaparlamentet och Ministerrådet. Tillsammans med EU-domstolen ser kommissionen även till att gällande lagstiftning följs. Det formella namnet är Europeiska kommissionen.