Kromosomer

Strukturer i cellkärnan som är uppbyggda av DNA och proteiner. Antalet kromosomer varierar mellan olika växt- och djurarter.

Illustration och copyright: Gunilla Elam.