Kvävefixerande

Kväve är livsnödvändigt för växter. Vissa arter av bakterier kan binda luftens kväve och omvandla det till en form som växterna kan ta upp. Ärtväxter, som till exempel sojaböna, lever i symbios med kvävefixerande Rhizobia-bakterier