Läkemedel

Läkemedel ska förebygga, påvisa, lindra eller bota sjukdomar hos människor och djur, och är samma sak som medicin och farmaka.