Locus

En bestämd plats på en kromosom där till exempel en gen finns (loci i plural).