Makrofager

En typ av immuncell. Ordet betyder storätare eftersom en av makrofagens funktion är att ”äta upp” främmande celler t.ex. bakterier, i en process som kallas för fagocytos. Makrofagerna omsluter den främmande cellen som bryts ner av bl.a. enzymer som finns inuti makrofagen.