Meios

Celldelning när könsceller eller sporer bildas. För att en avkomma från en växt eller ett djur ska få samma antal kromosomer i sina kroppsceller som föräldrarna måste könscellerna ha halva antalet kromosomer. Under meiosen sker också två processer som leder till att avkomman inte blir identisk, till exempel att syskon inte har exakt samma alleler och därmed samma egenskaper. Dessa processer kallas rekombination och oberoende nedärvning. Meios kallas också reduktionsdelning.

illustration av celldelningsprocessen meios

Illustration och copyright: Gunilla Elam.