Mikrodeletioner

En kromosomavvikelse där en liten del av en kromosom raderats.