Mikroorganismer

Organismer som är osynliga för blotta ögat som t.ex. bakterier, arkéer, och encelliga djur som amöbor och ciliater, och encelliga alger. Kallas också mikrober. När t.ex. bakterier bildar kolonier och odlas på en näringsplatta så går kolonierna att se.

Bild på kolonier av E. coli som växer i en petrisskål.
Kolonier av bakterien E.coli.