Mitokondrier

En organell som finns i eukaryota celler (som t.ex. växter och djur består av). Fungerar som cellens energifabriker och innehåller DNA som ärvs på mödernet. I det mitokondriella DNA:t finns främst gener som styr just energiförsörjningen i cellen.

Illustration av en cell, dess mitokondrier och mitokondriernas DNA.

Illustration och copyright: Gunilla Elam.