Mitokondrier

Cellens energifabriker som innehåller DNA.

Illustration av en cell, dess mitokondrier och mitokondriernas DNA.