Molekyl

Består av minst två atomer. Vattenmolekyler består till exempel av en syreatom och två väteatomer. Stora molekyler kallas makromolekyler. Exempel på makromolekyler är nukleinsyra och proteiner.