mRNA

Bildas som en arbetskopia av en gen under transkriptionen. Transporteras ut från cellkärnan till ribosomerna där den fungerar som en mall vid proteintillverkningen. m står för engelskans messenger som betyder ”budbärare”.