Mutationer

Förändring i DNA-sekvensen. Kan uppstå spontant vid ett kopieringsfel under en celldelning eller induceras av omgivande faktorer. Mutationer är en förutsättning för evolutionen.