Oligonukleotid

En DNA- eller RNA-sekvens som är upp till ungefär 20 baser långa. Används ofta inom genteknik för att binda till komplementära sekvenser.