Organism

En levande en- eller flercellig varelse med egen ämnesomsättning, till exempel en växt, ett djur, en bakterie eller en svamp.

I lagstiftningen om genetiskt modifierade organismer definieras en organism som en biologisk enhet som kan föröka sig eller föra över genetiskt material.