Palindrom

I språk är det ord som har samma betydelse vare sig man läser det fram- eller baklänges t.ex. ”kajak” eller ”naturrutan”.