PAT

Förkortning för enzymet fosfinotricinacetyltransferas.