Patogen

Något som orsakar sjukdom, till exempel ett virus eller bakterie.