PCR

Förkortning av engelskans Polymerase Chain Reaction. En metod för att föröka upp en specifik DNA-sekvens till många kopior. För att ha uppfunnit PCR-metoden tilldelade Kary Mullis 1993 nobelpriset i fysiologi eller medicin.