Plasmid

En ringformad DNA-molekyl som finns hos bakterier.