Polymerer

Kemiska föreningar som består av långa kedjor av likadana mindre enheter (monomerer). Finns i konstruktionsmaterial som plaster och används inom biotekniken för att tillverka olika geler för till exempel gelelektrofores.