Polyploid

En organism som har fler än två uppsättningar kromosomer.