Population

En grupp individer av samma art som finns inom ett visst område vid samma tidpunkt