Precisionsförädling

DNA hos grödor och djur ändras på ett precist sätt med tekniker som genomredigering t.ex. CRISPR/Cas9 i syfte att få fram nya egenskaper.