Primer

En kort syntetisk enkelsträngad DNA-sekvens som är designad för att binda komplementärt till en annan DNA-sekvens. Används vid PCR och DNA-sekvensering för att ange startposition till DNA-polymeras som tillverkar nytt DNA.