Prokaryot

Taxonomisk grupp av encelliga organismer vars cell saknar cellkärna, till skillnad från eukaryoterna. Bakterier och arkéer är de två grupperna prokaryoter.

en bakterie i genomskärning
En bakterie består av en enda prokaryot cell. Här ligger DNA fritt inne i cellen. Illustration och copyright: Gunilla Elam