Promotor

Den DNA-sekvens som ligger framför den del av genen som är en mall för hur ett protein ska konstrueras. När olika typer av proteiner binder till promotorn regleras genuttrycket. Kallas också startsekvens.

Schematisk illustration av hur en gen kodar för ett RNA som översätts till ett protein.
En gen består av en promotor och ett antal exoner och introner. Illustration och copyright: Gunilla Elam.