Promotor

Den DNA-sekvens som ligger framför den del av genen som är en mall för hur ett protein ska konstrueras. När olika typer av proteiner binder till promotorn regleras genuttrycket. Kallas också startsekvens.