Protein

Organiska ämnen som är den huvudsakliga beståndsdelen i allt levande. Består av sammanlänkade aminosyror.