Protoplast

En växtcell där cellväggen avlägsnats med hjälp av enzymer. Resultatet blir en växtcell som enbart omges av ett plasmamembran, en protoplast.