Rättsakter

Ett gemensamt namn för EU:s regelverk där bland annat direktiv och förordningar ingår.