Rekombinant DNA

Resultatet av att nukleinsyror från olika källor länkas samman. När en DNA-sekvens integreras i en organisms genom bildas rekombinant DNA. Kallas också hybridnukleinsyra.