Replikation

Den process som gör att DNA kopieras och fördubblas inför varje celldelning. Enzymet helikas öppnar upp DNA-spiralen och enzymet DNA-polymeras bygger nya sekvenser med fria nukleotider. En förutsättning för att alla celler ska ha en uppsättning av genomet.

Illustration av DNA-replikation

Under DNA-replikationen kopieras allt DNA i en cell innan cellen delar sig. Illustration och copyright: Gunilla Elam.