Replikation

Den process som gör att DNA kopieras och fördubblas inför varje celldelning. En förutsättning för att alla celler ska ha en uppsättning av genomet.