Repressor

En transkriptionsfaktor som hämmar transkription (genuttryck).