Ribosomer

Organeller i cellen som medverkar i proteinsyntesen.

En ribosom som tillverkar ett protein med en mRNA-molekyl som mall
Bilden visar en ribosom (lil) som med hjälp av tRNA (grön) tillverkar ett protein med en mRNA-molekyl som mall. illustration och copyright: Gunilla Elam