Riktade mutationer

Genetiska förändringar som induceras på en specifik (riktad) plats i en organisms genom med till exempel CRISPR/Cas9. Kallas för genomredigering.