Riktade mutationer

Specifika genetiska förändringar som introduceras i en organisms genom med till exempel genomredigering.