RNA

RNA är en förkortning av engelskans ribonucleic acid som på svenska översätts med ribonukleinsyra.

Det finns olika sorters RNA, till exempel budbärar-RNA (messenger RNA, mRNA) som är en kopia av en gen som tillverkas när genen transkriberas. mRNA används som mall vid proteintillverkningen. Vissa RNA-molekyler, transport-RNA (tRNA) och ribosomalt RNA (rRNA), deltar vid proteintillverkningen, medan andra så kallade mikro-RNA, reglerar genuttryck.