Sekvensbestämning

Kallas ofta sekvensering och innebär att man bestämmer ordningen av nukleotiderna i en DNA- eller RNA-molekyl. Sekvensering kan innefatta en t.ex. en enstaka exon eller gen, eller ett helt genom (helgenomssekvensering). Det går också att sekvensbestämma ett protein och ta redan på vilka aminosyror som bygger upp ett protein och i vilken ordning de sitter.