siRNA

En kort (ca 20-27 baspar) dubbelsträngad RNA-molekyl som ingår i processen RNA interferens. siRNA påverkar genuttrycket genom att bryta mer mRNA innan det översätts till ett protein. En förkortning av engelskans small interfering RNA.