SNP

En förkortning av engelskans Single Nucleotide Polymorphism som på svenska kallas för enbaspolymorfier. Det är en typ av mutation som innebär att ett enda baspar har förändrats. Till exempel från A-T till C-G.