Somatiska celler

Alla celler i en organism, förutom könscellerna.