Sort

En samling växter som är genetiskt identiska eller nästan genetiskt identiska och tydligt avviker från andra samlingar. Efter förökning behåller en sort sina särskiljande egenskaper. Bintje är till exempel en potatissort, King Edward en annan.