Stopp-kodon

Ett kodon som inte översätts med en viss aminosyra vid proteintillverkningen (translationen), utan signalerar att proteinet är klart. UAA, UAG, UGA och UGG är alla stopp-kodon.