TALEN

Förkortning av transcription activator-like effector nucleases. En teknik som används för genomredigering där ett nukleas satts ihop med en vägledande molekyl på konstgjord väg. Består de av två delar, en del som binder till DNA och en enzym-del som klipper itu DNA-spiralen.