Termocykler

Används vid PCR och kan programmeras att med jämna intervall förändra temperaturen av provrör eller provplattor som placerats i maskinen. Kallas också PCR-maskin.