Tetraploid

En organism med fyra kromosomuppsättningar, till exempel potatis.