Transgen organism

En genetiskt modifierad organism där det DNA som organismen modifierats med kommer från en icke korsningsbar art.