Transkript

Under transkriptionen läses hela genen av, både introner och exoner, och en kopia i form av ett mRNA bildas. Det är bara exoner som innehåller kodande information. Under splitsningen klipps introner bort och ett transkript är den sammanfogade enhet av exoner som då utgör mRNA-molekylen. Till följd av alternativ splitsning kan flera olika transkript genereras från samma gen.