Transkription

När en gen läses av och en kopia bildas i form av ett budbärar-RNA (mRNA) som transporteras till ribosomerna där det fungerar som en mall vid proteintillverkningen. När en gen transkriberas kallas det för genuttryck. En gen kan ha ett högt eller lågt uttryck vilket beskriver hur mycket mRNA som bildas.