Transkriptom

Alla RNA-transkript som produceras av genomet i en viss cell vid en viss tidpunkt. Studier av transkriptom kallas för transkriptomik. När två transkriptom från olika celltyper jämförs går det att identifiera vilka gener som uttrycks olika i celltyperna.